fbpx

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU GREEN-FARM.PL.1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu green-farm.pl jest U-TEC EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa, NIP 5272522494, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000268373.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl S.A., funkcjonującego pod adresem www.home.pl

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera i przetwarza dane osobowe i inne informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Podanie przez użytkownika niektórych danych może być niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych usług lub funkcji Serwisu.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz operatora Serwisu na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe, udzielenia odpowiedzi na pytania użytkowników Serwisu, dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu handlowego i prowadzenia innych działań marketingowych.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.


3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. W tym przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, lecz niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na zamieszczenie i przechowywanie wykorzystywanych w Serwisie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz na uzyskiwanie przez Serwis dostępu do nich.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.


4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników przekazywane przez przeglądarki internetowe podlegają zapisaniu w warstwie serwerowej. Informacje te są zapisywane w postaci logów i są one wykorzystywane w szczególności w celu administrowania i zarządzania serwisem, zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych, a także w celach statystycznych. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


5. Dane osobowe i ich udostępnianie.

1. Po wprowadzeniu przez użytkowników Serwisu w dostępnych formularzach danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie, administratorem danych osobowych jest operator Serwisu U-TEC EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa, NIP 5272522494, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000268373. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: handel@u-tc.co.jp, bądź telefonicznie pod numerem: 601 553 757.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w jednym lub w kilku celach wskazanych w rozdziale 2 pkt. 5 powyżej.

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu będą przechowywane przez okres potrzebny do świadczenia zamówionych przez użytkowników Serwisu usług. Dane te zostaną usunięte po ustaniu celu ich przechowywania, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek ich przechowywania będzie dłuższy.

4. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych użytkownik Serwisu może dokonywać poprzez kontakt z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika Serwisu, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. Dane osobowe użytkowników Serwisu podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

7. Dane osobowe użytkowników Serwisu umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby, z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej oraz rozdziału 2 pkt 6.

8. Administrator danych może przekazać dane użytkowników Serwisu podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

9. Administrator danych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z tych żądań.

10. Administrator danych oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.


6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer,
b. Chrome,
c. Safari,
d. Firefox,
e. Opera,
f. Android,
g. Safari (iOS),
h. Windows Phone
i. Blackberry.


7. Postanowienia końcowe


1. Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian będą spowodowane zmianami przepisów prawa. W takim przypadku informacja o wprowadzeniu zmian oraz nowy tekst Polityki Prywatności zostaną niezwłocznie udostępnione w witrynie Serwisu.
NEWSLETTER

NEWSLETTER

Zapisz się na nasz newsletter, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami na
Green-Farm.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od U-TEC Europe Sp. z o.o., ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa oraz jej Partnerów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez U-TEC Europe Sp. z o.o. oraz jej Partnerów.